Investiranje u nekretnine: načini i vrste investiranja, financiranje, izračun isplativosti investicije i utjecaj inflacije

26.03.2023


Investiranje u nekretnine je dugoročno gledano jedna od najsigurnijih i najprofitabilnijih vrsta investiranja. Nekretnine su vrijedna imovina koja može osigurati sigurnost i stabilnost za buduće generacije. Ova vrsta investiranja može pružiti različite mogućnosti za postizanje financijskih ciljeva, bilo da se radi o generiranju pasivnog prihoda, stvaranju kapitala, diversifikaciji portfelja ili osiguravanju buduće mirovine.

Investiranje u nekretnine može biti profitabilno na nekoliko načina. Izgradnja i prodaja nekretnina jedan je od načina za postizanje profita. Na primjer, ulaganje u izgradnju novih stanova u područjima u kojima postoji velika potražnja za stambenim prostorom može omogućiti visoke povrate na investiciju. Kupnja nekretnina za kasniju prodaju također može biti profitabilna ako se nekretnina kupi po niskoj cijeni, obnovi i proda po višoj cijeni. Izdavanje nekretnina u najam također je popularan način investiranja u nekretnine. No o tome dosta detaljnije u nastavku teksta.

Nekretnine se smatraju relativno sigurnom vrstom investiranja jer su imovina koja se ne može lako uništiti. Kao takve, one mogu osigurati stabilnost i sigurnost za dugoročna ulaganja. Osim toga, nekretnine mogu pružiti stalni izvor prihoda u obliku najamnine.
 
Međutim, investiranje u nekretnine nosi i određene rizike. Jedan od rizika je mogućnost pada vrijednosti nekretnina zbog promjena u tržištu. Na primjer, ako se na tržištu pojavi više nekretnina nego što postoji potražnje, cijene nekretnina mogu pasti. Također, postoji rizik od neispunjavanja najamnih ugovora, što može dovesti do gubitka prihoda.
 
Kao kod bilo koje druge vrste investiranja, važno je provesti temeljito istraživanje prije donošenja odluke o investiranju u nekretnine. Potrebno je procijeniti tržišne trendove, potražnju i ponudu na tržištu nekretnina, kao i troškove koji su povezani s posjedovanjem nekretnine. Troškovi mogu uključivati poreze na imovinu, održavanje i popravke, upravljanje imovinom i drugo.
 
Uz pravilno istraživanje i planiranje, investiranje u nekretnine može biti izvrstan način za postizanje financijskih ciljeva i povećanje bogatstva. Investiranje u nekretnine omogućuje diversifikaciju portfelja, smanjenje rizika i osiguranje stabilnosti za buduće generacije.
 
Još jedna prednost investiranja u nekretnine je ta što se može koristiti kreditno financiranje, što znači da ne morate imati sav novac na raspolaganju prije nego što kupite nekretninu. Kreditni uvjeti za investiranje u nekretnine mogu biti atraktivni, a krediti za nekretnine su često dugoročni, s rokovima otplate od 10 do 30 godina.
 
Investiranje u nekretnine također pruža mogućnost poboljšanja imovine i stvaranja vrijednosti. Obnova i modernizacija nekretnina može značajno povećati njihovu vrijednost i privući više potencijalnih kupaca ili najmoprimaca. Također, investiranje u nekretnine može biti korisno i za razvoj i revitalizaciju zajednica, što je posebno važno za one koji žele uložiti u svoje lokalne zajednice.
 
Iako investiranje u nekretnine može biti profitabilno, potrebno je uzeti u obzir i različite troškove koji su povezani s ovom vrstom ulaganja. Troškovi uključuju poreze na imovinu, troškove održavanja, poreze na dobit, poreze na promet nekretnina, troškove pravnog savjetovanja i troškove provizije za agente za nekretnine.
 
Važno je napomenuti da je ulaganje u nekretnine dugoročno ulaganje i zahtijeva strpljenje, istraživanje i pravilno planiranje. Potrebno je procijeniti vlastite ciljeve, vlastite financijske mogućnosti, te rizike i mogućnosti prije donošenja odluke o investiranju u nekretnine.
 
Ukupni troškovi investiranja u nekretnine variraju ovisno o vrsti nekretnine, lokaciji, troškovima održavanja i drugim faktorima. Međutim, mnogi ljudi smatraju da su dugoročne prednosti investiranja u nekretnine itekako vrijedne i da ova vrsta investiranja može biti jedna od najsigurnijih i najprofitabilnijih vrsta investiranja koje su im na raspolaganju.
 
 
Kako i zašto investirati u nekretnine tijekom inflacije?

Investiranje u nekretnine tijekom inflacije može biti dobar način da se zaštiti vaš kapital od inflacijskog pritiska i istovremeno ostvari profit. Inflacija smanjuje vrijednost novca tijekom vremena, što znači da novac koji imate sada može izgubiti vrijednost u budućnosti. Investiranje u nekretnine može pomoći u zaštiti vašeg novca od inflacije i omogućiti vam da ostvarite profit čak i tijekom inflacije.

Jedan od načina na koji investiranje u nekretnine može pomoći tijekom inflacije je to što vrijednost nekretnina može rasti u skladu s inflacijom ili čak i premašiti stopu inflacije. Uvjeti tržišta nekretnina mogu varirati, ali općenito, cijene nekretnina mogu rasti tijekom vremena. Tijekom inflacije, cijene nekretnina obično rastu kako bi se uskladile s povećanim cijenama proizvoda i usluga. Ako uspijete kupiti nekretninu prije nego što cijene rastu, vaša nekretnina može vrijediti više u budućnosti, što vam omogućuje da ostvarite profit.

Drugi način na koji investiranje u nekretnine može pomoći tijekom inflacije je to što najamnine obično rastu tijekom inflacije. Tijekom inflacije, cijene stanova i kuća mogu rasti, što znači da će najamnine također rasti. Ako ste vlasnik nekretnine koju iznajmljujete, možete povećati iznos najamnine kako biste se prilagodili povećanim cijenama proizvoda i usluga.

Investiranje u nekretnine tijekom inflacije može imati i druge prednosti. Na primjer, nekretnine se smatraju dugoročnom investicijom koja može pružiti stabilnost vašem portfelju i zaštititi vaš kapital od rizika koji dolaze s drugim vrstama ulaganja. Također, ulaganje u nekretnine može pružiti siguran izvor pasivnog prihoda koji se može koristiti za pokrivanje troškova održavanja nekretnine ili za ostvarivanje dodatne zarade.

Iako investiranje u nekretnine tijekom inflacije može biti dobar način zaštite vašeg kapitala, postoji nekoliko rizika koje treba uzeti u obzir:

- Smanjenje tržišne vrijednosti nekretnine: Kao i kod svakog drugog tržišta, tržište nekretnina također može doživjeti promjene u vrijednosti. Ako tržišna vrijednost nekretnine padne, možda nećete moći prodati nekretninu po cijeni koju ste očekivali. Ovo može dovesti do gubitka novca.

- Poteškoće u pronalaženju kupca ili najmoprimca: Ako ne možete naći kupca ili najmoprimca za vašu nekretninu, to može dovesti do gubitka novca i povećanja troškova održavanja nekretnine.

- Rizik od neplaćanja najamnine: Iznajmljivanje nekretnina može donijeti pasivni prihod, ali postoji rizik da najmoprimci neće platiti najamnine ili da će biti kašnjenja u plaćanju.

- Troškovi održavanja: Kao vlasnik nekretnine, morate preuzeti odgovornost za održavanje nekretnine i pokriti troškove popravaka i održavanja. Ti troškovi mogu biti visoki i mogu utjecati na vašu sposobnost da ostvarite profit.

- Promjene poreznih zakona: Porezni zakoni i propisi mogu se promijeniti, a to može utjecati na vašu sposobnost da ostvarite profit od investiranja u nekretnine. Na primjer, povećanje poreza na imovinu može smanjiti vašu dobit.

- Rizik od gubitka najamnog ugovora: Ako izgubite najamnog ugovora, možda ćete morati platiti za prazne mjesece dok ne nađete novog najmoprimca. To može utjecati na vašu sposobnost da ostvarite profit od investiranja u nekretnine.

- Tržišni rizik: Kao i kod svake druge investicije, postoji rizik da će tržište nekretnina pasti. Ako se to dogodi, vrijednost vaše investicije može pasti, što može dovesti do gubitka novca.

- Rizik od financijskog gubitka: Ako financirate kupnju nekretnine, postoji rizik od gubitka novca ako se ne možete nositi s otplatama kredita. To može dovesti do gubitka nekretnine i novca koji ste uložili u nju.
 
Iako ovi rizici postoje, to ne znači da se trebate odreći investiranja u nekretnine tijekom inflacije. Kao što smo spomenuli ranije, investiranje u nekretnine može biti dobar način da se zaštiti vaš kapital od inflacijskog pritiska i istovremeno ostvari profit. Međutim, važno je razumjeti ove rizike i pravilno ih upravljati kako bi se smanjio njihov utjecaj na vašu investiciju.
 
 
Zašto se ulaganje u nekretnine smatra zaštitom od inflacije?
 
Ulaganje u nekretnine smatra se zaštitom od inflacije iz nekoliko razloga: 

Nekretnine su materijalna dobra koja se ne mogu brzo reproducirati. To znači da ako postoji visoka potražnja za nekretninama, cijene će se povećati. U usporedbi s drugim oblicima investiranja, kao što su dionice i obveznice, nekretnine su fizička imovina koja ima vrijednost u stvarnom svijetu i manje je podložna fluktuacijama cijena.

Nekretnine mogu generirati pasivni prihod. Kupnja nekretnine za iznajmljivanje može generirati pasivni prihod, što znači da ne morate aktivno raditi da biste zaradili novac. Ako najamnine rastu tijekom inflacije, vaš prihod će rasti, štiteći vas od negativnih učinaka inflacije.

Fiksne hipotekarne kamatne stope. Ako kupujete nekretninu s fiksnom hipotekarnom kamatnom stopom, tada ćete znati svoje mjesečne obveze u budućnosti, što može biti korisno tijekom inflacije. U usporedbi s variabilnim kamatnim stopama, fiksne kamatne stope mogu pružiti sigurnost i zaštitu od skokova kamatnih stopa.

Nekretnine imaju osiguranje. Većina nekretnina osigurana je od štete i gubitka, što znači da u slučaju nezgoda kao što su poplave, požari ili krađe, možete dobiti nadoknadu. To može biti korisno tijekom inflacije kada su cijene općenito više.

Nekretnine su dugoročno ulaganje. Kao dugoročno ulaganje, nekretnine mogu pružiti stabilnost i sigurnost tijekom inflacije. U usporedbi s kratkoročnim ulaganjima, poput ulaganja u dionice, nekretnine su manje podložne kratkoročnim fluktuacijama cijena.

Ulaganje u nekretnine tijekom inflacije može biti korisno jer može pružiti zaštitu od negativnih učinaka inflacije. Međutim, važno je uzeti u obzir i rizike i troškove ulaganja u nekretnine te planirati i upravljati investicijom na pravi način. 
 

Zašto i kako promjena kamatnih stopa utječe na cijene nekretnina?
 
Sveukupno, kamatne stope mogu značajno utjecati na cijene nekretnina i na stanje tržišta nekretnina. Uzimajući u obzir sljedeće čimbenike, ulagači i investitori u nekretnine trebali bi pažljivo pratiti kamatne stope i prilagoditi svoje ulaganje u skladu s trenutnim tržišnim uvjetima. Promjena kamatnih stopa može imati značajan utjecaj na cijene nekretnina iz nekoliko razloga: 

Utjecaj na kupovnu moć - Kamatne stope imaju veliki utjecaj na kupovnu moć potencijalnih kupaca nekretnina. Ako su kamatne stope niske, to znači da su krediti povoljniji i potencijalni kupci mogu priuštiti skuplje nekretnine. S druge strane, ako su kamatne stope visoke, to može smanjiti kupovnu moć potencijalnih kupaca, što može dovesti do pada cijena nekretnina.  

Utjecaj na troškove financiranja - Kamatne stope utječu na troškove financiranja nekretnina. Ako su kamatne stope niske, to znači da su krediti povoljniji i troškovi financiranja su niži. S druge strane, ako su kamatne stope visoke, to znači da su krediti skuplji, a troškovi financiranja su veći. To može utjecati na profitabilnost investicija u nekretnine i može dovesti do pada cijena nekretnina.  

Utjecaj na potražnju za nekretninama - Kamatne stope također mogu utjecati na potražnju za nekretninama. Ako su kamatne stope niske, to može potaknuti ljude da kupuju nekretnine jer su krediti povoljniji. S druge strane, ako su kamatne stope visoke, to može smanjiti potražnju za nekretninama jer su krediti skuplji. To može dovesti do pada cijena nekretnina.  

Utjecaj na tržište nekretnina - Kamatne stope također mogu utjecati na opće stanje tržišta nekretnina. Ako su kamatne stope niske, to može potaknuti rast cijena nekretnina, jer je potražnja veća. S druge strane, ako su kamatne stope visoke, to može dovesti do pada cijena nekretnina jer potražnja može biti manja.  
 

Koji su načini i vrste investiranja u nekretnine?
 
Ulaganje u nekretnine može biti vrlo profitabilno, ali zahtijeva pažljivo istraživanje, planiranje i strategiju. Važno je razmotriti sve vrste investiranja u nekretnine i odabrati onu koja najbolje odgovara vašim ciljevima, rizicima i budžetu.

Ovo su samo neki od načina i vrsta investiranja u nekretnine, a svaki od njih ima svoje prednosti i rizike koje treba podjednako pažljivo razmotriti:

Kupi i zadrži (Buy and Hold): Kupi i zadrži nekretninu je dugoročna strategija investiranja gdje investitor kupuje nekretninu i zadržava je na duži period. Vlasnik obično namjerava da je proda u budućnosti, ali će do tada iznajmljivati nekretninu kako bi pomogao u financiranju kupnje i zadržavanja nekretnine. ​​​Strategija kupnje i zadržavanja nekretnine je jedna od najčešćih opcija investiranja zbog obećanja dugoročnih dobitaka i kratkoročne gotovine. Prihodi od najma nekretnine generiraju kratkoročni prihod koji se može koristiti za otplatu hipoteke i stavljanje novca u novčanik investitora. Vrijednost nekretnine će se povećavati tijekom vremena, što omogućuje investitorima da ostvare profit kada su spremni prodati nekretninu u budućnosti.

Kupnja i brza prodaja (Flipping): Ovo je strategija investiranja u nekretnine koja uključuje kupnju nekretnine s ciljem brze prodaje u što kraćem vremenskom periodu s ciljem ostvarivanja brze zarade. To obično uključuje ulaganje u nekretnine koje zahtijevaju popravke ili renoviranje, nakon čega se nekretnina prodaje po višoj cijeni. Ovo može biti korisno za investitore s vještinama u građevinskom obrtu i znanjem o obnovi nekretnina.

Investicijske nekretnine: Ovo uključuje ulaganje u veće i skuplje nekretnine kao što su stambene zgrade, komercijalne zgrade ili industrijska postrojenja. Ovo može biti korisno za investitore sa većim budžetom, a cilj je ostvariti stabilan prihod od najma i dugoročnu vrijednost imovine.

Grupno finansiranje (Crowdfunding): Ovo je noviji oblik investiranja u nekretnine koji omogućuje manjim investitorima da ulože novac u projekte nekretnina zajedno s drugim investitorima putem online platforme. To može biti korisno za investitore koji nemaju dovoljno novca za samostalnu kupnju nekretnina i spremni su na ulaganja u manjim iznosima.

REIT-ovi (Real Estate Investment Trusts = REIT): REIT-ovi su investicijski fondovi koji ulažu u nekretnine i trguju na burzama. Ovo omogućuje investitorima da ulažu u nekretnine i ostvaruju dobit bez izravnog posjedovanja nekretnina. U REIT fondove se ulaže na način kao i u vrijednosne papire.

Nekretnine za odmor: Ovo uključuje ulaganje u nekretnine koje se koriste kao vikendice, apartmani na moru ili planinske kuće i to su uglavnom nekretnine koje se iznajmljuju na kraći period. Ovo može biti korisno za investitore koji žele ostvariti prihod od iznajmljivanja bez dugoročne obveze ili za investitore koji žele ostvariti pasivni prihod tijekom jednog dijela godine, a koristiti nekretninu za osobnu upotrebu tijekom ostatka godine.

Nekretnine u inozemstvu: Ovo uključuje ulaganje u nekretnine izvan zemlje, što može biti korisno za investitore koji traže prilike za diverzifikaciju portfelja i širenje investicija u druge zemlje.  


Kako financirati investiciju u nekretnine?

Investiranje u nekretnine može zahtijevati znatna sredstva, stoga je financiranje investicije u nekretnine važan faktor u planiranju i realizaciji investicije. Postoje različite mogućnosti financiranja investicije u nekretnine, uključujući sljedeće:

Kredit za nekretnine: Ovo je najčešći način financiranja investicije u nekretnine. Kredit se može dobiti od banke ili druge financijske institucije, a vraća se tijekom vremena uz kamate. Ovisno o proračunu investitora i vrijednosti nekretnine, kredit se može dobiti kao hipoteka na nekretnini koja se kupuje ili kao kredit za financiranje ulaganja u nekretnine.

Investicijski partner: Investitor može pronaći investicijskog partnera s kojim će podijeliti troškove ulaganja i zaradu od najma ili prodaje nekretnine. U ovom slučaju, partner može uložiti kapital za kupnju nekretnine, dok će investitor biti odgovoran za upravljanje nekretninom.

Crowdfunding: Crowdfunding platforme omogućuju manjim investitorima da ulože u nekretnine putem online platforme. U ovom slučaju, investitor može uložiti manju svotu novca u zajednički fond za investiranje u nekretnine.

Samofinanciranje: Investitor može samostalno financirati investiciju u nekretnine, koristeći ušteđevinu ili prodaju druge imovine. Ovo je najčešće u slučajevima kada investitor ima dovoljno kapitala ili ne želi se zadužiti.

Krediti za popravak i obnovu: Investitor može dobiti kredit za financiranje popravaka i obnove nekretnine kako bi se povećala njena vrijednost prije prodaje ili iznajmljivanja. Važno je pažljivo razmotriti sve opcije financiranja investicije u nekretnine i odabrati onu koja najbolje odgovara vašim ciljevima, proračunu i rizicima.
 
 
Kako izračunati isplativost investiranja u nekretnine?

Izračunavanje isplativosti investiranja u nekretnine je ključno za procjenu vrijednosti investicije i donošenje odluke o investiranju. Ovdje su neki faktori koje treba uzeti u obzir prilikom izračunavanja isplativosti investiranja u nekretnine:

Cijena nekretnine: Trošak nekretnine je jedan od glavnih faktora koji će utjecati na isplativost ulaganja. Važno je uzeti u obzir cijenu nekretnine, troškove kupnje, popravke i obnove, kao i druge povezane troškove.

Očekivani prihodi: Očekivani prihodi od investicije su još jedan faktor koji treba uzeti u obzir prilikom izračunavanja isplativosti investiranja u nekretnine. Ovo uključuje iznos najma koji se može očekivati, kao i druge prihode koji se mogu ostvariti od investicije u nekretnine.

Troškovi održavanja: Troškovi održavanja nekretnine, uključujući poreze na nekretnine, režije, popravke i druge troškove, također utječu na isplativost ulaganja.

Cijena prodaje: Ako je cilj ulaganja u nekretnine ostvariti dobit, važno je uzeti u obzir cijenu prodaje nekretnine. To uključuje trenutnu tržišnu vrijednost nekretnine, troškove prodaje i porez na dobit.

Kamatne stope: Kamatne stope mogu utjecati na isplativost investiranja u nekretnine jer mogu utjecati na cijenu nekretnina i na trošak financiranja.

Nakon što se procijene gore navedeni faktori, isplativost ulaganja u nekretnine može se izračunati pomoću različitih metoda kao što su:

a) Kapitalizacijska stopa povrata
Stopa kapitalizacije =
Neto prihod od poslovanja (ili godišnja neto operativna dobit)trenutna tržišna vrijednost nekretnine

Ova metoda se koristi za izračunavanje kamatne stope koju investitor može očekivati na investiciju u nekretnine, uzimajući u obzir prihode, troškove i vrijednost nekretnine. Stopa kapitalizacije (Capitalization rate) je metoda koja se koristi za izračunavanje stope prinosa na investiciju u nekretnine. Izračunava se dijeljenjem neto operativne dobiti sa trenutnom tržišnom vrijednošću nekretnine.

Neto operativna dobit se izračunava oduzimanjem operativnih troškova od prihoda koji se generiše od nekretnine. Operativni troškovi uključuju poreze na nekretnine, osiguranje, održavanje, komunalije i druge troškove povezane s nekretninom.

Trenutna tržišna vrijednost je trenutna procijenjena vrijednost nekretnine na osnovu tržišnih uslova, lokacije i drugih faktora. Dijeljenjem neto operativne dobiti trenutnom tržišnom vrijednošću, stopa kapitalizacije pruža procjenu stope prinosa na investiciju koju investitor može očekivati od nekretnine. Što je stopa kapitalizacije viša, to je veća stopa prinosa na investiciju, što investiciju čini privlačnijom.

Međutim, stopa kapitalizacije je samo jedna od nekoliko metoda koje se koriste za procjenu profitabilnosti investicije u nekretnine i treba je razmatrati u kombinaciji s drugim faktorima.

b) Metoda novčanog toka

Metoda novčanog toka (Cash flow method) se koristi za izračunavanje neto prihoda (Net Cash Flow) od investicije u nekretnine. Ova metoda uključuje prihode od iznajmljivanja nekretnine, kao i operativne troškove i troškove finansiranja.

Prihodi od iznajmljivanja su prihodi koji se generišu od iznajmljivanja nekretnine, dok su operativni troškovi troškovi održavanja i upravljanja nekretninom. Troškovi finansiranja uključuju kamatu na kredit, naknade i druge troškove povezane s finansiranjem nekretnine.

Neto prihod se izračunava oduzimanjem operativnih troškova i troškova finansiranja od prihoda od iznajmljivanja. Ovaj iznos predstavlja neto novčani tok koji se može koristiti za vraćanje kredita, isplatu dividendi ili investiranje u druge projekte.

Metoda novčanog toka se često koristi za izračunavanje stope povrata na investiciju (Return on Investment - ROI) u nekretnine. ROI se izračunava dijeljenjem neto prihoda od investicije sa ukupnim troškovima investicije, uključujući kupovinu nekretnine, renoviranje i troškove finansiranja. Što je ROI viši, to je investicija profitabilnija.

Važno je napomenuti da metoda novčanog toka pruža detaljnu analizu novčanog toka, ali treba je koristiti u kombinaciji s drugim metodama za procjenu profitabilnosti investicije u nekretnine.

c) Metoda povrata na investiciju

Metoda povrata investicije (Return on investment = ROI) se koristi za izračunavanje koliko vremena je potrebno da se povrati investicija u nekretnine. Ova metoda uključuje prihode od iznajmljivanja nekretnine, kao i operativne i druge troškove.
 
Povrat investicije se izračunava dijeljenjem ukupne investicije sa godišnjim neto prihodom. Ukupna investicija uključuje kupovinu nekretnine, troškove renoviranja, poreze, naknade i druge troškove povezane s investicijom. Godišnji neto prihod se dobija oduzimanjem operativnih troškova i troškova finansiranja od prihoda od iznajmljivanja.
 
Na primjer, ako ukupna investicija iznosi 100 000 KM, a godišnji neto prihod iznosi 10 000 KM, povrat investicije bi bio 10 godina (100 000 KM / 10 000 KM = 10 godina). To znači da bi investitor trebao iznajmljivati ​​nekretninu najmanje 10 godina kako bi se povratila uložena sredstva.
 
Metoda povrata investicije se često koristi u kombinaciji s drugim metodama za procjenu profitabilnosti investicije u nekretnine, kao što su stopa kapitalizacije i metoda novčanog toka. Važno je napomenuti da ova metoda ne uzima u obzir faktore kao što su rizici, inflacija, promjene kamatnih stopa i tržišnih uslova, pa je potrebno pažljivo razmotriti sve faktore prije donošenja investicijske odluke.

Važno je napomenuti da je svaka investicija u nekretnine jedinstvena i da će izračun isplativosti ovisiti o konkretnim okolnostima svakog pojedinog slučaja. Stoga, ulagači bi trebali uzeti u obzir i druge čimbenike koji mogu utjecati na isplativost ulaganja, kao što su:

Tržišni uvjeti - Tržišni uvjeti mogu utjecati na vrijednost nekretnine i prihode od najma. Važno je pratiti trendove na tržištu nekretnina i planirati ulaganje u skladu s njima.

Lokacija - Lokacija nekretnine može utjecati na vrijednost nekretnine i mogućnosti najma. Investitori bi trebali uzeti u obzir lokaciju nekretnine i njezinu atraktivnost za potencijalne najmoprimce.

Konkurencija - Konkurencija na tržištu nekretnina može utjecati na najamne prihode i vrijednost nekretnine. Važno je uzeti u obzir konkurenciju i planirati ulaganje u skladu s njom.

Rizik - Investiranje u nekretnine nosi određeni rizik, kao i svaka druga investicija. Investitori bi trebali razmotriti rizike ulaganja u nekretnine, uključujući pad tržišne vrijednosti nekretnine, iznenadne popravke i druge troškove.

Porezne obveze - Porezni propisi mogu utjecati na isplativost ulaganja u nekretnine. Investitori bi trebali razmotriti porezne obveze i planirati ulaganje u skladu s njima. Uzimajući u obzir sve navedene faktore, ulagači mogu izračunati isplativost investicije u nekretnine i donijeti informiranu odluku o ulaganju. Važno je pažljivo proučiti sve mogućnosti i razmotriti ciljeve, proračun i rizike prije ulaganja u nekretnine.
 

Zašto investirati u nekretnine?

Investiranje u nekretnine može biti izuzetno privlačno za investitore zbog mogućnosti generiranja stabilnog prihoda u vidu rente, kao i povećanja vrijednosti nekretnine tokom vremena. Također, nekretnine se smatraju dugoročnom investicijom i mogu pružiti diversifikaciju investicionog portfelja.

Jedna od prednosti investiranja u nekretnine je mogućnost generiranja stabilne i dugoročne rente od iznajmljivanja nekretnine. Osim toga, ulaganje u nekretnine može donijeti i potencijalni profit kroz prodaju nekretnine nakon nekog vremena.

Ulaganje u nekretnine također može pomoći u diversifikaciji investicionog portfelja i smanjenju rizika. Nekretnine se smatraju dugoročnom investicijom, što znači da su manje osjetljive na kratkoročne fluktuacije tržišta u odnosu na druge investicije.

Važno je napomenuti da investiranje u nekretnine zahtijeva ozbiljno planiranje i analizu tržišta, kao i poznavanje lokalnih propisa i zakona. Stoga, prije donošenja odluke o ulaganju u nekretnine, potrebno je pažljivo razmotriti sve faktore koji mogu utjecati na profitabilnost investicije.

 
Da li se isplati investirati u nekretnine u BiH?
 
Ulaganje u nekretnine u Bosni i Hercegovini može biti profitabilno, ali to ovisi o različitim faktorima, kao što su lokacija, vrsta nekretnine, tržišni uvjeti i cijene, kao i propisi i zakoni vezani za nekretnine u BiH.
 
Jedna od prednosti ulaganja u nekretnine u BiH je relativno niska cijena nekretnina u odnosu na druge zemlje u regionu. Također, BiH ima potencijal za razvoj turizma i poslovanja, što može donijeti povećanje potražnje za nekretninama.
 
Međutim, postoje i neke poteškoće i rizici povezani s ulaganjem u nekretnine u BiH, kao što su politička nestabilnost, korupcija, sporost i neefikasnost pravosuđa i administrativnih procesa te nepredvidljivost tržišta. Stoga, prije donošenja odluke o ulaganju u nekretnine u BiH, potrebno je pažljivo analizirati tržište, provesti istraživanje, procijeniti rizike i razmotriti sve faktore koji mogu utjecati na profitabilnost investicije.
 
U svakom slučaju, ulaganje u nekretnine u BiH može biti profitabilno ako se pažljivo planira, prati tržište, prati zakonska regulativa i uzima u obzir rizike.

Da bi se izračunala isplativost investiranja u nekretnine u Bosni i Hercegovini metodom kapitalizacijske stope povrata, potrebno je prikupiti nekoliko podataka o nekretnini i njezinom financijskom statusu:

- Neto operativni prihod - to je ukupni prihod od iznajmljivanja nekretnine minus ukupni operativni troškovi. Na primjer, ako mjesečni prihod od najma iznosi 1.000 KM, a operativni troškovi su 400 KM mjesečno, neto operativni prihod bi iznosio 600 KM mjesečno (1.000 KM - 400 KM = 600 KM).

- Trenutna tržišna vrijednost nekretnine - to je vrijednost nekretnine na tržištu koja se može procijeniti na različite načine, kao što su procjene nekretnina, slične prodaje na tržištu i drugi relevantni podaci.

Kapitalizacijska stopa povrata se izračunava, kako smo u prethom poglavlju već napisali, kao neto operativni prihod podijeljen s trenutnom tržišnom vrijednosti nekretnine. Primjerice, ako je neto operativni prihod 600 KM mjesečno, a tržišna vrijednost nekretnine je 150.000 KM, kapitalizacijska stopa povrata bi bila izračunata na sljedeći način:

Kapitalizacijska stopa povrata = (Neto operativni prihod / Trenutna tržišna vrijednost nekretnine) x 100%

Kapitalizacijska stopa povrata = (600 KM x 12 mjeseci / 150.000 KM) x 100%

Kapitalizacijska stopa povrata = 4,8%

To znači da bi investitor mogao očekivati povrat investicije od 4,8% godišnje na ovoj nekretnini. Međutim, treba imati na umu da ova metoda ne uzima u obzir druge troškove, kao što su porezi, održavanje, popravci, rata kredita I sl. koji također mogu utjecati na profitabilnost investicije u nekretnine.

Ukoliko uzmemo u obzir da ulaganje u investicijske fondove, odnosno zajedničke fondove (Mutual funds) po nepisanom pravilu mogu u prosjeku donijeti godišnji povrat od između 8-12%, onda investicija u nekretnine od 4-5% niti ne izgleda posebno izazovna. U tom slučaju možete donijeti odluku da li su nekretnine prava vrsta nvesticije za vas, te na koliki ste spremni rizik prilikom investiranja.
 
 
NAPOMENA: Ovaj članak je informativnog karaktera i napisan je samo u svrhu kako bi čitatelje informisao i upoznao o osnovama investiranja u nekretnine. Bilo koji element ovog članka nije napisan u svrhu davanja bilo kakvih investicijskih savjeta ili uputa. Ukoliko trebate pomoć prilikom odabira ili izvršenja bilo kakve investicije, preporučujemo da se s tim u vezi posavjetujete sa ovlaštenim investicijskim stručnjacima.
 


Bhnekretnine.ba polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje. Preuzimanje Blog sadržaja dozvoljeno je do max. 300 riječi uz obaveznu objavu linka stranice sa kojeg je sadržaj preuzet. Za preuzimanje cijelog teksta potrebno je pismeno ovlaštenje od Bhnekretnine.ba. Neovlašteno korištenje sadržaja i preuzimanje tekstova sa Bloga Bhnekretnine.ba bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava Bhnekretnine.ba portala i podložno je tužbi. 
Prijava/Registracija
Korisničko ime
Lozinka
Zaboravili ste lozinku? Remind