Kako banke vrše procjenu vrijednosti nekretnina?

04.09.2018


Procjena vrijednosti nekretnina je bitan korak pri kupovini novog doma. Objasniti ćemo kako taj proces funkcioniše i na šta trebate obratiti pažnju.

Procjena vrijednosti nekretnine može biti korisna za kupce, prodavače i posrednike u prometu nekretnina. Procjena vrijednosti se obično vrši nakon što ste pronašli nekretninu koju želite kupiti ili ukoliko želite procijeniti vrijednost vlastite nekretnine prilikom prodaje ili u slučaju da aplicirate za hipotekarni kredit.


Poznavanje vrijednosti nekretnine vam može pomoći u donošenju bitnih odluka. Ukoliko kupujete, pomoći će vam da zaključite koliko novca ste spremni dati za tu nekretninu. Kad je u pitanju vaša vlastita nekretnina, pomoći će vam da donesete odluku da li je pravi trenutak za prodaju ili da li se vrijednost nekretnine može na neki način dodatno povećati, naprimjer renoviranjem ili restauriranjem.

Ukoliko tražite hipotekarni kredit, banke će vam sigurno zatražiti procjenu nekretnine, te na taj način osigurati se da vrijednost vaše imovine nije manja od količine zajma koji tražite.

Kako se procjenjuju nekretnine?

Postoji više načina procjenjivanja, uključujući:
 

  • Automatizovanu procjenu
  • Angažovanje ovlaštenog procjenitelja nekretnina za stručnu procjenu vrijednosti nekretnine
 

Automatizovana procjena nekretnina je brža metoda procjene vrijednosti imovine na tržištu. To je gruba procjena vrijednosti nekretnine za koju ste zainteresovani i obično se dobija usporedbom trenutnih cijena na tržištu.

Ipak za precizniju procjenu, potreban je ovlašteni procjenitelj nekretnina. Ukoliko aplicirate za hipotekarne kredite ili druge pozajmice, a da vam je pritom potrebna procjena vrijednosti nekretnine, tu će procjenu obično izvršiti procjenitelj angažovan od strane banke kod koje aplicirate za kredit. Prilikom stručne procjene najbitnije su sljedeće tačke:

- Veličina nekretnine
- Broj i tip soba
- Sitni inventar
- Prostor za nadogradnju
- Lokacija
- Struktura i kvalitet gradnje (uključujući i mane)
- Generalni dojam i oprema
- Pristup nekretnini, prilaz i garaža za auto
- Prostorni plan i zabrane lokalne uprave vezane za lokaciju
- Skorije prodaje nekretnina u tom području i ostale tržišne uvjeti
 
Nakon procjene, ovlašteni procjenitelj će dostaviti procjenu vrijednosti nekretnine vašoj banci. Banka obično može, ali i ne mora podijeliti tu procjenu s vama. U tom slučaju možete unajmiti vlastitog procjenitelja.
 

Razlika između bankovne i tržišne procjene nekretnina?

Tržišna procjena vrijednosti, koju obično obavlja agent za nekretnine, procjenjuje kolika je trenutna vrijednost nekretnine na tržištu tj. koliko je neko na tržištu spreman platiti za određenu nekretninu. Pri ovakvoj procjeni uzimaju se u obzir aktualni trendovi na tržištu, pa čak i ako se radi o kratkoročnim trendovima.

Na drugoj strani, bankovna procjena nekretnina uzima u obzir, kako aktualne trendove, tako i dugoročnu vrijednost nekretnine. Razlog tome je uglavno osiguravanje povrata zajma odnosno rizika banke za koju je određena nekretnina polog. Naravno radi se o tome da, ukoliko je pozajmicu nemoguće otplatiti, prodaja te nekretnine od strane zajmodavca treba pokriti cijeli otvoreni iznos.

Procjeni nekretnina banke pristupaju dosta opreznije za razliku od procjena agenata odnosno agencija za nekretnine, a njihova procjena u nekim slučajevima može biti manja od tržišne cijene čak i do 30%. Bitno je znati da će količina pozajmice uvijek zavisiti od njihove vlastite procjene nekretnine, nevezano za to kakva je u datom momentu procjena agenata ili bilo kojeg drugog vanjskog izvora.


 


Bhnekretnine.ba polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje. Preuzimanje Blog sadržaja dozvoljeno je do max. 300 riječi uz obaveznu objavu linka stranice sa kojeg je sadržaj preuzet. Za preuzimanje cijelog teksta potrebno je pismeno ovlaštenje od Bhnekretnine.ba. Neovlašteno korištenje sadržaja i preuzimanje tekstova sa Bloga Bhnekretnine.ba bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava Bhnekretnine.ba portala i podložno je tužbi.Prijava/Registracija
Korisničko ime
Lozinka
Zaboravili ste lozinku? Remind