​​​​​​​Dobili ste nekretninu na poklon ili u naslijeđe: Šta vas sve očekuje?

11.02.2021

 
Ako ste naslijedili nekretninu ili je dobili na poklon od vaših roditelja, najbližih srodnika, prijatelja ili pak poznanika, te se odlučili da je zadržite, očekuje vas nekoliko procedura kroz koje trebate proći kako biste zvanično postali vlasnik te nekretnine.

Na početku je važno shvatiti šta znači ustupiti nasljedstvo, naslijediti nekretninu ili je dobiti na poklon. Nasljeđivanje i darivanje imovine u BiH regulisano je zakonima o nasljeđivanju u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu, a koji uređuju pravila prema kojima sud, drugi organi i ovlaštene osobe u BiH postupaju u nasljednim postupcima.
 

Sudski procesi primanja nekretnine u naslijeđe ili na poklon
 
Imovina, ili u ovom slučaju nekretnina, može se naslijediti na osnovu:
 
- Zakonskog prava ukoliko polažete pravo na nasljedstvo;
- Postojanja testamenta u kojem je ostavitelj odredio da vam pripada određena nekretnina ili vam je nekretninu dao na poklon;
- Kada vam je ostavitelj tokom njegovog života ustupio nasljedstvo nad nekretninom.

Uvažavajući sve zakonske procedure, nakon što ste naslijedili ili dobili na poklon nekretninu, prvenstveno vas čeka ostavinski postupak pred općinskim sudom. Ostavinski postupak sud pokreće po službenoj dužnosti, odmah nakon smrti ostavitelja, a vodi se kroz jedno ili više ročišta na koje ćete biti pozvani da prisustvujete. 


Prije nego se uputite u ostavinski postupak pred sudom, važno je poznavati nekoliko zakonskih odredbi koje su ključne u procesima naslijeđivanja ili primanja nekretnine kao poklona.
Naime, ukoliko ostavitelj u testamentu nije odredio nasljednike ili osobe kojima poklanja imovinu, njegovu imovinu nasljeđuju zakonski nasljednici i to prema nasljednim redovima. Pri tome u prvom redu potomci nasljeđuju imovinu od roditelja, a potom pravo na nasljedstvo imaju bračni partner ostavitelja, njegovi roditelji, braća i sestre i njihovi potomci, te na kraju djedovi i nane. U slučaju da ostavitelj nema nijednog zakonskog nasljednika ili poklonoprimca, prava nad njegovom imovinom, odnosno nekretninom, prelaze na općinu na čijem području se nalazi nekretnina.

Iako ostavitelj u testamentu može navesti svog nasljednika, podsjećamo da je zakon posebnom krugu osoba ostavio pravo na nasljedstvo, odnosno pravo na nužni dio bez obzira na napisani testament. Nužni nasljednici su djeca ostavitelja, njegovi usvojenici te bračni partneri koji prema zakonskim propisima u BiH imaju pravo na jednu polovinu imovine kojom ostavitelj ne može raspolagati.
U ostavinskom postupku pred sudom ćete pak trebati opravdati vaše pravo na nasljedstvo ili primanje nekretnine kao poklona. To znači da je sudu potrebno priložiti zaključeni ugovor o nasljeđivanju, ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za života ili ugovor o doživotnom uzdržavanju. Kroz cjelokupan proces sud utvrđuje i donosi rješenje o nasljeđivanju koje služi kao dokument za prepis nekretnine i upisivanje vlasništva u zemljišnoj knjizi i katastru.
 

Postupak sačinjavanja ugovora
 
Ugovor o nasljeđivanju, ugovor o ustupanju i darovanju nekretnine ili ugovor o doživotnom uzdržavanju donedavno je pravno i formalno u BiH morao biti zaključen u formi notarske isprave, jer su notari u ovim postupcima djelovali kao povjerenici suda. Od 2019. godine građani BiH nisu u obavezi odlaziti kod notara radi sačinjavanja ugovora o prijenosu vlasništva nad nekretninom, već to može učiniti i bilo koja stručna osoba, poput advokata, nakon čega se taj ugovor prilaže u gruntovnicu ili zemljišnoknjižni ured općinskog suda.

Međutim, mnoge općine u BiH još nisu prihvatile novu praksu. Zbog toga se osobama koje su naslijedile ili dobile na poklon nekretninu savjetuje da u gruntovnici na području svoje općine provjere da li njihov ugovor treba sačiniti notar ili sud prihvata ugovore i drugih stručnih osoba.

Cijena notarske usluge u postupku ostavinske rasprave određuje se prema vrijednosti ostavine ili nekretnine, a u skladu s notarskom tarifom. Na primjer, za naslijeđivanje nekretnine vrijednosti do 100.000 KM notarska nagrada u FBiH iznosi 180 KM, a u RS-u i Brčko distriktu 100 KM.

Na kraju ostavinskog postupka očekuje vas i potpisivanje nasljedničke izjave koja također mora biti notarski obrađena. Nakon toga sud će pravosnažno sudsko rješenje o nasljeđivanju dostaviti nadležnoj poreznoj upravi i javnom registru nekretnina te zemljišnoknjižnom uredu. Naredni korak koji vas očekuje je plaćanje poreza kako biste stekli puno pravo za upis nekretnine u ZK.
 

Plaćanje poreza na naslijeđe ili poklon
 
Bilo da kupujete vlastitu nekretninu, nasljeđujete je ili dobijate na poklon, potrebno je izmiriti obaveze prema državi. Prilikom prepisa stana ili kuće na vaše ime, u slučaju kada ste nasljednik ili poklonoprimac nekretnine, zakon vas obavezuje na plaćanje poreza.

Porez na nasljedstvo i poklon u Bosni i Hercegovini se razlikuje od entiteta do entiteta, ali i od kantona do kantona.
Građani u Zeničko-dobojskom kantonu, Srednjobosanskom, Zapadnohercegovačkom, Bosansko-podrinjskom, Posavskom, Hercegovačko-neretvanskom i Kantonu 10 plaćaju porez na naslijeđe i poklon po stopi od 5 posto od ukupne vrijednosti nekretnine.


U Unsko-sanskom kantonu porez na naslijeđe se plaća po stopi od 3 posto, a porez na poklon po stopi od 10 posto. Zakon u Tuzlanskom kantonu propisao je plaćanje poreza na naslijeđe po stopi od 2 posto, a porez na poklon po stopi od 3 posto od poreske osnovice do trećeg nasljednog reda.

Od početka 2019. godine u Kantonu Sarajevo je stupio na snagu novi Zakon o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone koji je donio dodatne namete za većinu građana.
Ukoliko, na primjer, sin naslijedi nekretninu od oca ili ukoliko mu otac pokloni nekretninu u Kantonu Sarajevo, prema novom zakonu on ne treba platiti porez na promet nepokretnosti. Međutim, ukoliko brat i sestra jedno drugom poklanjaju nekretninu ili je nasljeđuju jedno od drugog, moraju snositi porezne troškove, iako su prije 2019. godine bili oslobođeni takvog poreza.
Porez na naslijeđe u Kantonu Sarajevo iznosi 8 posto, a kod poklona 10 posto od ukupne vrijednosti nekretnine.

Prema Zakonu o porezu na dohodak u Republici Srpskoj se godinama oporezivalo darivanje nekretnina između srodnika u prvoj liniji, to jest između roditelja i djece, braće i sestara, bračnih i vanbračnih supružnika, te usvojitelja i usvojenika. Ovaj zakon je na korak do izmjene s obzirom da su krajem 2020. godine predložene njegove izmjene i dopune prema kojima će građani Republike Srpske u skorijoj budućnosti biti oslobođeni plaćanja poreza na imovinu stečenu naslijeđem i poklonom.

U Brčko distriktu građani također plaćaju porez na dohodak za nekretninu koju su naslijedili ili dobili na poklon.
 

Oslobađanje od plaćanja poreza
 
U Bosni i Hercegovini su određene kategorije stanovništva oslobođene plaćanja poreza na naslijeđe i poklon, a to su:
 
- Nasljednik, odnosno poklonoprimac prvog nasljednog reda;
- Maloljetna djeca bez oba roditelja;
- Bračni partner ako je u drugom nasljednom redu;
- Roditelji kada nasljeđuju i primaju na poklon imovinu od djece;
- Nasljednik drugog nasljednog reda, pod uslovom da je sa ostaviteljem imovine u trenutku njegove smrti živio u zajedničkom domaćinstvu;
- Nasljednik koji nije u prvom nasljednom redu te nasljeđuje poljoprivredno zemljište, a kome je poljoprivreda osnovno zanimanje;
- Članovi porodice šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi i demobilisani borci.

Porez na poklon ne plaćaju ni državne, federalne i kantonalne institucije, upravne organizacije i javne ustanove, kao ni vjerske zajednice, vakufi, vjerske zadužbine i zaklade.
Podsjećamo da se porez na naslijeđe i poklon plaća u roku od 90 dana od dana prijema sudskog rješenja.


Po završetku ostavinskog sudskog postupka, dobijanja pravosnažnog rješenja o naslijeđu nekretnine i uplate poreza na naslijeđe i poklon, potrebno je da svoje pravo nad nekretninom potvrdite u zemljišnim knjigama kako biste zvanično postali vlasnik stana ili kuće koju ste naslijedili ili dobili na poklon.

Zahtjev za izmjenu vlasnika nekretnine predajete zemljišnoknjižnom uredu zajedno s pratećom dokumentacijom (posjedovni list ili kopija plana koji uzimate u Katastru, ugovor ili rješenje kojim dokazujete pravo vlasništva, rješenje o upotrebi objekta koje uzimate u Urbanizmu, dokaz o uplati sudske takse te rješenje porezne uprave o uplati poreza).Bhnekretnine.ba polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje. Preuzimanje Blog sadržaja dozvoljeno je do max. 300 riječi uz obaveznu objavu linka stranice sa kojeg je sadržaj preuzet. Za preuzimanje cijelog teksta potrebno je pismeno ovlaštenje od Bhnekretnine.ba. Neovlašteno korištenje sadržaja i preuzimanje tekstova sa Bloga Bhnekretnine.ba bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava Bhnekretnine.ba portala i podložno je tužbi. 
Prijava/Registracija
Korisničko ime
Lozinka
Zaboravili ste lozinku? Remind