Zakoni o porezima na nekretnine u 2021. godini - šta nas sve očekuje?

01.02.2021


Porez na promet nekretnina čine jednu od osnovica ekonomske stabilnosti razvijenih država Evrope. One po pravilu imaju više stope poreza za vrednije nekretnine, pa se time ovaj porez smatra najpoštenijim. Pravilo je: koliko imaš-toliko platiš. Primjerice, u Danskoj stopa poreza na promet nekretnine je 1% na nekretnine u vrijednosti do 3 miliona eura a preko toga porez se penje na 3%.

Što se tiče poreza na promet nekretnina u Bosni i Hercegovini ili još preciznije u Kantonu Sarajevo, od 1. januara 2019. godine na snazi je novi zakon kojim se reguliše ne samo promet nekretnina, nego i uvodi porez na nasljeđenu imovinu i poklone.Stopa poreza na promet nekretnina različita u BiH
 
Od 2008. godine u BiH je na snazi Zakon koji reguliše porez na promet nekretnina i taj zakon se nije mijenjao iako su se cijene na tržištu znatno rasle. Cijena kvadratnog metra stana varira od grada do grada, a ta cijena se ponekad razlikuje i za više hiljada maraka. S obzirom da u BiH stopa nezaposlenosti je preko 60%, mlade osobe osim što teško dolaze do posla, veoma teško rješavaju i stambeno pitanje. Također, cijena stanova na slobodnom tržištu je mnogo veća nego što prosječna plata može pokriti, ako uzmemo u obzir i stopu poreza, troškove notarskih i sudskih usluge i ostalo . Stopa poreza varira na nivou BiH pa tako:
 
  • - u FBiH stopa poreza na promet nekretnine iznosi 5%,
  • - dok u RS građani plaćaju 3% poreza na promet nekretnina
 
Tako ćete na stan koji ste, primjerice, u Tuzli platili 100 000 KM morati platiti porez od 5000 maraka, dok ćete u Republici Srpskoj na stan iste vrijednosti platiti 3000 KM poreza. Što se tiče roka otplate, građani u FBiH moraju platiti porez u roku od 15 dana od primanja rješenja, a poslije toga se računaju i zatezne kamate. U RS se ovaj porez plaća u dvije rate u toku jedne godine. Na ovaj način se stvaraju dodatni nameti građanima koji se ionako teško odlučuju na kupovinu. Poređenja radi, situacija u zemljama okruženja je povoljnija pa tako u Srbiji stopa poreza iznosi 2,5%, dok je u Hrvatskoj, zbog nezadovoljstva građana iskazanog kroz razne inicijative, odgođeno stupanje na snagu novog zakona na neodređeno vrijeme.
 
 
Porezne olakšice na kupovinu nekretnina u KS

Tokom 2018. godine kantonalne vlasti su odlučile izmijeniti aktuelne zakone kako bi pojedinim kategorijama društva bila olakšana kupovina nekretnina. Akcenat je na mlade bračne parove koji prvi put rješavaju stambeno pitanje. U Bosansko-podrinjskom, Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, a od 1. januara 2019. godine i u Kantonu Sarajevo, mladi bračni parovi će biti oslobođeni plaćanja ovog poreza. Međutim, iako su vlade prepoznale aktuelne probleme sa kojim se suočavaju mladi u BiH, zakoni koji stupaju na snagu su daleko od idealnih. Uz zakone dolaze i niz kriterija koji se moraju zadovoljiti a koji bi trebali biti prilagođeni svim kategorijama društva. Po novom zakonu porezne olakšice, između ostalog, obuhvataju sljedeće kategorije:
 
  • - mladi do 38 godina starosti koji prvi put kupuju nekretninu površine do 30m2, a za svakog narednog člana domaćinstva neće se plaćati 15 m2;
  • - poljoprivredno zemljište koje služi u poljoprivredne svrhe;
  • - nekretnina za poslovni poduhvat koji ima za cilj pokretanje poslovnih djelatnosti i stimulisanje zapošljavanja nezaposlenih lica;
  • - korisnici lizinga koji nekretninu stiču putem lizing kompanije;
  • - regulisane su i stope poreza na imovinu koje se stiče putem Ugovora o izdržavanju, koje se kreću od 2 do 10%, u zavisnosti od dužine izdržavanja, a nakon 7 godina izdržavanja stopa poreza je 0%.
 
Iz Ministarstva finansija KS kažu da su se vodili njemačkim modelom zakona, međutim uslovi života u BiH nisu ni slični onima u Njemačkoj. Segment na koji se trebala obratiti veća pažnja je svakako dobna granica kao i kvadratura stana, koja bi trebala biti fleksibilnija. U Srbiji je, recimo, dobna granica za oslobađanje od poreza mladih bračnih parova do 45 godina. U kreiranju ovog Zakona Vlada KS nije vodila računa ni o cijenama kvadratnog metra stana u dijelovima grada pa tako mladi bračni par koji kupi stan stan od 45 m2 u Centru (recimo koji košta oko 150 000) će biti oslobođen poreza, dok oni koji kupuju recimo stan od 50 m2 u Novom Gradu (koji košta oko 70 000) će morati platiti porez iako kupuju stan koji je višestruko jeftiniji. Za razliku od BiH, Srbija trenutno nastoji uskladiti porez u gradskim zonama a u toku je i pilot projekat kojim će svaka zgrada biti pojedinačno procjenjivana u smislu lokacije, godine izgradnje, stanja u kojem se zgrada nalazi i drugo.
 

 
Novi porez na nasljeđenu imovinu i poklone

Od 1. januara 2019.godine Kanton Sarajevo je kanton sa najvišim stopama poreza na nasljeđenu (8%) i poklonjenu imovinu (10%), a ta stopa je viša nego u zemljama regiona. Poreza će biti oslobođeni djeca, bračni partneri i roditelji, te djeca bez oba roditelja u toku redovnog školovanja. Poreza na poklon su, naravno, oslobođene državne, entitetske, i kantonalne institucije, te vjerske zajednice i vakufi. Međutim, po prvi put nasljednici drugog reda, tj. brat i sestra će morati platiti porez ukoliko jedno drugom poklanjaju nekretninu ili je nasljeđuju. U sklopu ovog zakona će se oporezivati i gotov novac, vrijednosni papiri te novčana potraživanja u vrijednosti višoj od 2000 KM.

Ministarstvo finansija KS ovaj korak pravda činjenicom da je u Unsko-sanskom kantonu ovakav zakon na snazi već od 2009. godine. Međutim, stopa poreza na nasljeđenu imovinu u ovom kantonu je 3%,  i po dosadašnjim izvještajima naplata po ovoj osnovi je minimalna. Osim toga, pravo na oslobađanje poreza imaju i nasljednici drugog reda, u ovom slučaju brat i sestra, nasljednici koji su živjeli u zajedničkom domaćinstvu sa poklonodavcem, odnosno ostaviocem, te nasljednici drugog reda koji primaju na poklon poljoprivredno zemljište, ako im je poljoprivreda osnovno zanimanje. Utvrđeni iznos u USK porezni obveznik je dužan platiti u roku 90 dana od dana prijema rješenja o utvrđivanju poreza, dok je u KS ovaj rok 30 dana, što predstavlja dodatno opterećenje građanima. Zakon na koji se pozivaju iz Ministarstva finansija KS je u mnogome drugačije regulisan nego zakon u USK. Ovim oporezivanjem će zapravo najviše biti pogođene kategorije društva koje se nastoje zaštiti novim zakonom.

Kako bilo, većim oporezivanjem nasljeđa, poklona, novca i vrijednosnih papira vlasti stvaraju samo dodatne namete i direktno zadiru u džep građana koji su ionako suočeni sa svakodnevnim poskupljenjima u našoj državi.Bhnekretnine.ba polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje. Preuzimanje Blog sadržaja dozvoljeno je do max. 300 riječi uz obaveznu objavu linka stranice sa kojeg je sadržaj preuzet. Za preuzimanje cijelog teksta potrebno je pismeno ovlaštenje od Bhnekretnine.ba. Neovlašteno korištenje sadržaja i preuzimanje tekstova sa Bloga Bhnekretnine.ba bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava Bhnekretnine.ba portala i podložno je tužbi. 
Prijava/Registracija
Korisničko ime
Lozinka
Zaboravili ste lozinku? Remind