Rast cijena novogradnje, broj izdatih odobrenja veći u drugom kvartalu

22.08.2018
stanovi sarajevo prodaja


Prosječna cijena prodatih novih stanova u drugom kvartalu 2018. godine iznosi 1.639 KM. U uporedbi sa prosješnom cijenom prodatih novih stanova u 2017. godini, prosječna cijena je veća za 3,5%, te u odnosu na drugi kvartal 2017. godine manja za 6,7%.


Broj prodatih novih stanova u drugom kvartalu 2018. godine u odnosu na drugi kvartal 2017. godine veći je za 1,3%. U odnosu na prosječan broj prodatih novih stanova u 2017. godini manji je za 22,4%.

Površina prodatih novih stanova u drugom kvartalu 2018. godine u odnosu na drugi kvartal 2017. godine veća je za 9,8% i u odnosu na prosječnu površinu prodath stanova u 2017. godini veća je za 17,7%.

Ovim nisu obuhvaćene cijene prodaje postojećeg stambenog fonda (starih stanova). Prosječna cijena za Bosnu i Hercegovinu izračunata je stavljanjem u odnos ukupne ostvarene vrijednosti svih novih prodatih stanova u izvještajnom kvartalu u cijeloj Bosni i Hercegovini (u KM) i ukupne korisne površine prodatih novih stanova.


Izdata odobrenja za građenje u BiH, II kvartal 2018. godine

 
Broj izdatih odobrenja za građenjeu drugom kvartalu 2018. godine u odnosu na prosječan broj izdatih odobrenja za građenje u 2017. godini veći je za 3,4%, a u odnosu na drugi kvartal 2017 godine veći je za 4,6%.

Broj predviđenih stanova za gradnju u drugom kvartalu 2018. godine u odnosu na broj predviđenih stanova za gradnju u 2017. godini veći je za 5,3%, a u odnosu na drugi kvartal 2017 godine veći je za 14,8%.


Stambena gradnja u BiH, II kvartal 2018 godine

 
U drugom kvartal 2018. godine broj zavrčenih stanova je 359, što predstavlja nominalni pad za 31% u odnosu na isti period 2017. godine. Broj nezavršenih stanova na kraju drugog kvartala 2018. godine je 3868 i predstavlja rast za 17,7% u odnosu na isti period prošle godine.Izvor: Agencija za statistiku BiHPrijava/Registracija
Korisničko ime
Lozinka
Zaboravili ste lozinku? Remind